Wednesday, 2 September 2015

Serupa dengan Tuhan


#BacaSek #Mazmur 55-60

"Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita." Mazmur 60:14

Jika kita beriman dan mengenal Tuhan Allah kita, kita akan melakukan apa yang Tuhan lakukan. Iman kita di dalam Tuhan akan menghasilkan perbuatan yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Hubungan yang intim dengan Tuhan mengubahkan kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan, penuh dengan kasih, pengampunan, kepedulian, kemurahan, kuasa, kedamaian, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan.
"Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Yohanes 14:12-13 

#quote #inspirasi #inspiratorwords #worldinspirator#pelajaran #terinspirasi oleh #Mazmur 60 dan ps henry mimbar sitompul #bacasek @impactorsmdc#mdcsby #loveGodimpactothers #iman

No comments:

Post a Comment